Uitnodiging en agenda zakelijke ouderavond en algemene informatieavond


Aan                    : alle ouders en leerkrachten van obs Deldenerbroek
Betreft               : agenda zakelijke ouderavond en algemene informatieavond
Tijd                    : 20.00 uur - 21.30 uur  
 
Maandag 1 september 2014 is de Zakelijke Ouderavond en de Algemene informatieavond van school. Het is van groot belang om hier bij aanwezig te zijn. Alle belangrijke informatie wordt op deze avond gepresenteerd. U bent van harte welkom!
 
 
 
AGENDA
 
 
  1. Opening en welkom
 
  1. Notulen OR 02-09-2013
 
  1. Verslag en mededelingen OR
 
  1. Verslag en mededelingen MR
 
  1. Financieel jaarverslag
 
  1. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
 
  1. Rondvraag
 
  1. Presentatie informatie school door Maarten
 
  1. Sluiting, na de sluiting is er gelegenheid om in de klassen informatie te krijgen.