Oktober 2014


DATA
Woensdag 1 t/m vrijdag 10 oktober Kinderboekenweek
Maandag 6 oktober GMR
Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober Herfstvakantie
Maandag 20 oktober Luizencontrole
Vrijdag 31 oktober Kledinginzameling
 
*Kijk ook op de website in de agenda, hierin staan alle geplande activiteiten al vermeld!
 
ALGEMENE INFORMATIEAVOND
Op maandagavond 1 september was de algemene informatieavond. De avond is goed bezocht. Wij willen u bedanken voor uw komst, inbreng en getoonde belangstelling!
 
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
In mei/juni hebben we een oudertevredenheidspeiling gehouden. Het verslag is in het team en in de MR besproken. Een verslag van de peiling is in te zien op school. Naast enkele aandachtspunten is de conclusie dat ouders zeer tevreden zijn over school. Een verslag van de peiling is in te zien op school. Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor het invullen van de enquête en de opmerkingen die u heeft geplaatst.
 
COMPUTERNETWERK EN INTERNET
In september is de schotel geplaatst voor het internet. Hierdoor beschikken we, straks nu de overgang naar het nieuwe computernetwerk, over een snellere internetverbinding. In de periode 28 oktober t/m 5 november gaan we over naar het nieuw computernetwerk. We krijgen allemaal nieuwe computers! Hier zijn we ontzettend blij mee!
 
OPENING SCHOOLBIBLIOTHEEK
Op woensdagochtend 1 oktober hebben we onze nieuwe schoolbibliotheek feestelijk geopend! In samenwerking met Janine Mooij van de bibliotheek hebben we een geheel vernieuwde bibliotheek We kunnen nu zelf boeken uitlenen. Lezen is ontzettend belangrijk, maar vooral heel leuk! We willen alle ouders die ons hebben geholpen met het uitzoeken van de boeken en het "stickeren" ook via deze nieuwsbrief bedanken! Bedankt! We zijn trots op het resultaat! Allemaal veel leesplezier.
 
AFSPRAKEN OVER HET UITLENEN VAN BOEKEN
De afspraken over het lenen van de boeken zijn als volgt:
  • De termijn van het lenen is 4 weken.
  • Iedere oneven week, op donderdag kunnen de boeken worden geruild. De eerste keer dat de boeken geruild kunnen worden is donderdag 23 oktober.
  • De bibliotheekpas blijft thuis. We hebben een kopie op school. De pas kun je gebruiken in alle bibliotheken in Overijssel.
  • De boeken moeten altijd op tijd worden ingeleverd. Wanneer de boeken via school zijn geleend geven we in principe geen boete.
  • Wanneer de boeken in de bibliotheek worden geleend gelden de "normale" regels en volgt na te laat inleveren een boete.

KINDERBOEKENWEEK
Van woensdag 1 oktober t/m zondag 12 oktober is de Kinderboekenweek. In deze weken besteden we extra aandacht aan (voor)lezen en boeken. We organiseren enkele leuke activiteiten. Onder andere worden we op dinsdagochtend 7 oktober voorgelezen door vaders, moeders, opa's, oma's, ooms en/of tantes. Op vrijdag
10 oktober gaat groep 3,4,5 naar een concert van het Orkest van het Oosten. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten in de klassen zelf. Wat een feest!
 
PR
In het afgelopen schooljaar is er volop aandacht geweest voor PR. Niet alleen op het niveau van onze school, maar ook op het niveau van de Stichting OPO HvT.
 
We hebben een PR groep bestaande uit Lieke Bruggeman, Ellen Morsink en Maarten Bomans. Op dinsdag
30 september hebben we voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar gezeten. Er volgen meer overleggen in deze samenstelling. Tussendoor zal er regelmatig contact zijn.
 
We hebben contact gezocht met een reclamebureau. Zij hebben voor ons een doelgroepenonderzoek gedaan. We willen onze doelgroep scherp hebben en bepalen hoe we die bereiken. Het bureau kan ons helpen om onze PR gedegen aan te pakken. Dit wordt in de komende maanden nader uitgewerkt. 
 
Wilt u hier meer over weten? Heeft u ideeën over onze PR? Wij vinden uw mening en ideeën van groot belang! U kunt actief met ons meedenken. Geef u ideeën door aan Meneer Maarten.  
 
BABYNIEUWS
Op 30 juli is Emma geboren, dochter van Meester Maarten en Maaike, zusje van Sarah. Binnenkort komen Sarah, Emma en Maaike op school. We zullen ongetwijfeld samen een beschuitje eten!
 
KLEDINGINZAMELING
U kunt het hele schooljaar door kleding naar school brengen. De opbrengst komt ten goede van al onze leerlingen. We kunnen met het geld bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen. U kunt mensen in uw omgeving hier op attenderen, lever uw kleding in bij obs Deldenerbroek!
 
ONDERWIJSINHOUDELIJK NIEUWS
We zijn gestart met lessen Engels in groep 1 t/m 8. Dit schooljaar zal dit onderwerp regelmatig op onze agenda staan om de voortgang te bespreken.
 
Vorig schooljaar zijn we een samenwerking gestart met het Rijksmuseum Twente. Dat loopt door in dit schooljaar. Ze gaan ons helpen bij een doorgaande (leer)lijn handvaardigheid. Tijdens de studiemiddag van maandag 15 september hebben we een presentatie gehad en hebben we afspraken gemaakt. Eind oktober komt onze contactpersoon vanuit het museum, Jorien Schulten, kijken bij onze handvaardigheid lessen. De ervaringen en informatie die ze op doet neemt ze mee in de plannen.
 
Op 15 september hebben we tevens gesproken over onze leerlingenzorg. Hier zijn we erg tevreden over. Onze structuur en afspraken worden extern gewaardeerd (o.a. door inspectie), maar we zijn constant op zoek naar verbeteringen. Daarnaast hebben we de afspraken t.a.v. instructie, rekenen en taal/lezen herzien en daar waar nodig aangepast. Deze afspraken zorgen voor een doorgaande lijn in alle groepen.
 
In september hebben we bezoek gehad van een school van een ander schoolbestuur. De directeur en de intern begeleider waren op advies van de onderwijsinspectie naar ons doorverwezen i.v.m. de goede organisatie van de leerlingenzorg.