December 2014

DATA
Dinsdag 9 december
Donderdag 18 december
GMR
Kerstviering
Vrijdag 19 december Laatste schooldag 2014
Maandag 22 december t/m
Vrijdag 2 januari
Kerstvakantie
Maandag 5 januari
Donderdag 15 januari
Luizencontrole
Studiemiddag team
Maandag 26 januari OR vergadering
Dinsdag 27 januari Studiedag team
Maandag 2 februari t/m vrijdag 6 februari
Maandag 9 februari
Maandag 16 februari
CITO LOVS toetsweek
MR vergadering
GMR
Vrijdag 20 februari Toneelochtend
Maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari Voorjaarsvakantie
 
*Kijk ook op de website in de agenda, hierin staan alle geplande activiteiten al vermeld!
 
SINTERKLAAS
Op donderdag 5 december hebben we Sinterklaas gevierd. Het was een gezellige dag.
 
KERST
Zoals bekend vieren we op donderdagavond 18 december Kerst met alle kinderen, ouders en leerkrachten.Wij rekenen op uw komst. Het wordt ongetwijfeld een hele gezellige avond.
Vrijdag 19 december is de laatste schooldag van 2014. Om 12.00 uur hebben alle leerlingen vrij.
 
ACTIE "MILES FOR SMILES" - RODE KRUIS BUS
Dit jaar steunen wij weer een goed doel. We hebben gekozen voor de actie "Miles for Smiles" van het Rode Kruis. Dagelijks rijden er bussen van het Rode Kruis door onze gemeente om honderden ouderen te vervoeren. Een van de bussen is aan vervanging toe. Het Rode Kruis in de gemeente Hof van Twente is een actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf.
 
Alle leerlingen hebben door hun zelf getekende kaarten verkocht. Wij hopen op een hoge opbrengst, zodat we een mooi bedrag aan het Rode Kruis in de Hof van Twente kunnen overhandigen.
 
ONDERWIJSINHOUDELIJK NIEUWS
In november hebben de eerste nascholing voor Engels gevolgd. Dit doen we samen met het team van
obs Azelo. In januari 2015 is de volgende bijeenkomst.
 
Sinds begin november hebben we een nieuw computernetwerk. De internetverbinding gaat nu via een satelliet. Hierdoor is ons internet een stuk sneller geworden en kunnen we veel beter gebruik maken van onze software en digitale schoolborden.
 
HOFPOPVOICES
Marthe Wiendels heeft namens obs Deldenerbroek meegedaan met de Hofpopvoices. Zij was de winnares van de wedstrijd in de klas. De Hofpopvoices is een zangwedstrijd voor de groepen 7 en 8 voor alle scholen in de gemeente Hof van Twente. Dit evenement wordt jaarlijks in de Reggehof gehouden. Goed gedaan, Marthe!
 
STUDIEDAGEN TEAM
Hieronder twee belangrijke data voor in uw agenda:
 
Op donderdagmiddag 15  januari 2015 hebben we een studiemiddag Engels. Er is alleen 's ochtends school (8:30 uur tot 12: 00 uur). De middag zijn alle leerlingen vrij!  
 
Op dinsdag 27 januari 2015 gaan wij samen met het team van obs Azelo naar de NOT
(Nationale Onderwijs Tentoonstelling) in Utrecht. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
 
FIJNE KERSTVAKANTIE
Wij wensen iedereen een hele fijne Kerstvakantie. Bedankt voor alle hulp in 2014. Tot in januari! We beginnen weer op maandag 5 januari 2015 om 8:30 uur.