Maart 2015

DATA
Woensdag 11 maart t/m vrijdag 20 maart Projectweek
VRIJDAG 20 MAART OPEN DAG
Maandag 23 maart Rapport 2 mee
Maandag 30 maart Contactavond**
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Maandag 6 april
Paasviering
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
 
*Kijk ook op de website in de agenda, hierin staan alle geplande activiteiten al vermeld!
 
**Let op! Deze datum is gewijzigd. In de jaarplanning stond de contactavond gepland op dinsdag 31 maart.
 
OPEN DAG
Op vrijdag 20 maart is de open dag. Van 9:00 uur tot 12:00 uur bent u van harte welkom om te komen kijken! Het ideale moment om als ouders eens bij ons binnen te kijken! U bent toch ook nieuwsgierig naar hoe wij Engels voor groep 1 t/m groep 8 vormgeven? U kunt ook Peuterspeelzaal "Ot en Sien" bezoeken. Samen bieden wij peuterspeelzaalwerk en basisschool en er is de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Tijdens de open ochtend is er volop gelegenheid om lessen te bekijken in alle groepen.
 
PROJECTWEEK
Van woensdag 11 maart t/m vrijdag 20 maart is de projectweek. Het thema is dit jaar "Indianen". In alle groepen zijn diverse lesactiviteiten die in het teken staan van het thema. Tijdens de open ochtend,
vrijdag 20 maart om 11:30 uur, sluiten we de projectweek samen af. U bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn!
 
ACTIE "MILES FOR SMILES" - RODE KRUIS BUS
In december 2014 hebben wij een kaartenactie georganiseerd. De opbrengst ging naar het Rode Kruis in de gemeente Hof van Twente voor de aanschaf van een nieuwe bus. De actie heeft €254,- opgeleverd. Een mooi bedrag. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage!
 
ENGELSE HOEK / AANPASSING IN GROEP 4,5 / VLOER EN SCHILDERWERK GROEP 6,7,8
Er is de afgelopen maanden flink geklust. Onze studieruimte heeft een metamorfose ondergaan. Er is een prachtige Engelse hoek gemaakt. Blikvanger is de deur die is "omgetoverd" tot een Engelse telefooncel.
 
In de klas van groep 4,5 is het een en ander veranderd. De grote werktafel achter in het lokaal is weggehaald. Daarvoor in de plaats zijn twee kleinere werkplekken gemaakt. De ruimte van het lokaal kan op deze manier effectiever worden gebruikt.
 
In december 2015 is de vloer hersteld in het lokaal van groep 6,7,8. In de meivakantie zal het lokaal worden geschilderd en wordt er nieuwe vloerbedekking in het lokaal gelegd.  
 
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL, MONITOR
Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 en de leerkrachten hebben in januari digitale vragenlijsten ingevuld voor de "Monitor". De Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart.De uitkomsten geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de resultaten van de monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Na een jaar wordt de volgende meting uitgevoerd, om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

UITLEENDATA BIEB
Ter informatie. Iedere oneven week op donderdag kunnen de boeken worden geruild. Inge Lansbergen is aanwezig om de boeken in te nemen en uit te lenen. De data op een rij:
  • Donderdag 12 maart
  • Donderdag 26 maart
  • Donderdag 9 april
  • Donderdag 23 april
  • Donderdag 30 april (extra)
  • Donderdag 21 mei
  • Donderdag 4 juni
  • Donderdag 18 juni
  • Donderdag 2 juli
KAMP GROEP 6,7,8
De datum van het kamp (samen met obs Azelo) is gewijzigd. Het kamp is op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2015. 
 
BOOMFEESTDAG
Op woensdag 18 maart zal de Boomfeestdag gevierd worden aan de Hochtweg te Markelo.
De leerlingen van groep 6,7,8 gaan een ecologische zone beplanten die De Borkeld/Sallandse Heuvelrug en de Herikerberg met elkaar moet verbinden. Het boomfeestthema van dit jaar is Bomen & Water. Meer hierover is te lezen op: www.boomfeestdag.nl Het vervoer is vanuit de gemeente geregeld. We worden gehaald en gebracht met een bus. Er zijn geen gewijzigde schooltijden. In de week voorafgaand komt iemand van Staatsbosbeheer in groep 6,7,8 een toelichting geven over de Boomfeestdag.
 
SPORTDAG
Wij hebben besloten niet meer deel te nemen aan de sportdag zoals die werd georganiseerd voor de scholen in Ambt Delden, Bentelo en Hengevelde.
 
Wij organiseren op vrijdag 24 april onze eigen sportdag in samenwerking met obs Azelo, obs Wiene en
obs Markvelde. Deze sportdag is voor groep 1 t/m groep 8.  
 
Onze buurtsportcoach, Milou Wolthuis, helpt met de organisatie. Zij heeft diverse contacten met sportverenigingen in onze gemeente. Op deze manier benutten we haar contacten en kennis. De sportcommissie is druk aan het werk om een mooi programma samen te stellen. Als er meer bekend is dan ontvangt u hier informatie over. 
 
INSTRUMENTENCARROUSSEL
Groep 6,7,8 volgde vorig jaar gitaarlessen. Dit jaar zijn het lessen viool spelen. Deze lessen worden aangeboden vanuit de CUBAHof en de Muziekschool Hof van Twente. Het is erg leuk om te zien en om te  horen hoe snel onze leerlingen dit oppakken. Binnen enkele lessen kunnen de leerlingen al een beetje viool spelen. Op dinsdagochtend 17 maart geven de leerlingen een kleine voorstelling. Nadere informatie hierover volgt.
 
ONDERWIJSINHOUDELIJK NIEUWS
Zoals u weet geven wij sinds de zomervakantie Engels van groep 1 t/m 8. Inmiddels hebben we samen met het team van obs Azelo drie bijeenkomsten nascholing gevolgd. Dit schooljaar volgen nog twee bijeenkomsten. In maart komt de coördinator Engels van onze Stichting op bezoek. Zij zal onder andere enkele lessen Engels bezoeken.
 
Wij maken na de voorjaarsvakantie de overstap naar een nieuw administratiesysteem, genaamd Parnassys. De systeem biedt vele nieuwe mogelijkheden t.o.v. het oude systeem. Wilt u hier meer over weten? Stel uw vragen aan meneer Maarten.